Pro 23

Předmět podnikání FACERO

Posted in FACERO

Předmět podnikání

Vzhledem k tomu, že jsem dospěl v roce 2010 do starobního důchodu, vymazal jsem ze živnostenské evidence dále uvedené obory. Rady jsem tedy mohl poskytnout jen jen v rámci zpracování znaleckého posudku v dále uvedených oborech, které by mohli s touto problematikou úzce souviset. Od ledna 2014 začne platit nová vyhlášky a znalecká činnost je z daňového hlediska pro důchodce natolik nevýhodná, že jsme k 1.1.2014 ukončil i tuto činnost a již nejsem evidován u krajského soudu jako znalec. Mohu jen poradit a to je vše.

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí

Následující výkony v oblasti soudního znalce již tedy od 1.1.2014 nevykonávám, ale mohu jen dát dobrou radu na základě svých zkušeností.

Výkon soudního znalce v oboru

  • stavebnictví odvětví inženýrské stavby
  • stavební odvětví různá
  • pozemní stavby

Možnosti

Znalecká činnost je vykonávána od roku 1986 pod pořadovým číslem 2125 u Krajského soudu v Ostravě.
Podnikatelská činnost byla vykonávána od 16.11.1992 do 22.11.2011.

V tomto spojení jsem schopen ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi v Olomouci zajistit:
- ocenění nemovitosti
- posoudit vhodnost nemovitosti k dalšímu využití a podnikání
- připravit podnikatelský záměr
- vyhotovit ekonomickou analýzu návratnosti investice

a to vše v rámci posouzení přiměřenosti tržní ceny posuzované nemovitosti

Po realizační stránce mohu doporučit postupy jak zajistit:
- výběrové řízení na dodavatele
- jak a kým provádět technický dozor investora a proč si jej zajistit

Prostředky

Jaké programy využívá firma

Econ 6.0 - pro ekonomické plánování a analýzu i v gnostickém prostředí mezních hodnot
PC Systém - pro oceňování nemovitostí
ACCES - pro sestavení firemních databází
WORD, EXCEL - pro běžnou agendu
POWER POINT - pro prezentaci a komentovanou digitalizovanou fotodokumentaci

Úno 14

Jak odstranit závady způsobené tepelným mostem v konstrukcích staveb

Posted in Tipy pro stavbu

V předchozích článcích jsem se zabýval problémy, proč se nám rosí okna. Když se touto problemtikou začnete zabývat, zjistíte, že příčinou je s největší pravděpodobností nedodržení teploty rosného bodu. Tedy že v místnosti je nízká teplota a nebo vysoká vlhkost vzduchu. No a dodavatelé oken vám zpravidla sdělí, že vše je způsobeno tím, že nevětráte a nebo že příliš šetříte na výdajích za topení. Já sám mám problémy s rosením oken, a tak jsme se dotazoval odborníků, projektantů, jak to řešit. Mám možnost sledovat v těchto silných mrazových dnech takový malý experiment. V rohovém pokoji, když se stavěl rodinný domek někdy kolem roku 1978, byl pod jedním oknem umístěn radiátor a pod druhým oknem pak ne. Když se pak dům dodatečně zateploval tak se osadila i plastová okna. Došlo tak k situaci, že přirozené páry s nočního dýchání neměli šanci porézní stavbou ventilovat – odvětrávat a najednou začaly problémy. A ty jsou viditelné a pravidelně se opakující právě v těchto mrzech. Na okně, pod nímž je radiátor je sklo při dolním okraji po ránu suché, na okně, kde není radiátor, je na vnitřním skle orosená dolní část skla. Znamená to, že povrch na vnitřní straně skla u okna kde je radiátor, je s vyšší teplotou a zvýšená vlhkost v místnosti se zde neorosí, na okně bez nahřívání, tedy u okna bez radiátoru je ale vždy sklo orosené.  A když jsme pátral pro příčině, dohledal jsme velmi zajímavé webové stránky www.tepelnemosty.cz. Stačí poklepat na odkaz „jak řešit tepelný most“.

sn1_tepelny-most

Na těchto stránkách je podrobně řešen každý možný detail ve stavební konstrukci. Je možné vyhledat slovní spojení s danou problematikou, pak je možné nahlédnout na výsledek barevného snímku “pořízeného“ termokamerou, výpočet tepelných ztát daného detailu a správné konstrukční řešení.

No a výsledek je ten, že v mém pozorovaném případě bylo zanedbáno mnoho, tehdy neznámých detailů, a vím jak na ně, jak celý problém řešit při rekonstrukci zateplení budovy. 

Pro Vás, kteří máte podbné problémy to je jasné sdělení, když se rozhodnete mít dům, který sníží tepelné ztráty, musíte si hlídat před vlastní realizací každý detail. Při realizaci si musíte hlídat projektanta, aby se zabýval detaily, které mohou vytvářet tepelné mosty, tedy místa, kde může docházet k tepelným ztrátám a následně k posuchám a závadám. Musíte si hlídat řemeslníky, aby detailní řešení dle výkresové dokumentace splnily beze zbytku a nesmíte připustit jejich výmluvy na to, že oni to tak dělají pokaždé a oni jsou zkušení, tak proč si dovolujete jim do toho mluvit.

 Z jiné odborné literatury už vím, že vady způsobené „tepelným mostem“ se začnou zviditelňovat až tak po 5 letech. Do té doby se vše chová normálně, ale pak se začnou tvořit černé plísně, rosí se okna, rezaví kování oken, vypadne vám dodatečné zateplení nalepené z vnitřní strany obvodové stěny a podobně. Máte pocit, že je vadná střešní krytina a do domu zatéká. Proto zmíněné webové stránky doporučuji jako jedny z nejzajímavějších a já osobně je považuji za velmi dobrou pomůcku pro projektanty a domácí kutily, kteří se sami rozhodnou pro dodatečné zateplení. 

 

comments: Komentáře nejsou povoleny
Led 22

Obvyklé nájemné v obecních bytech

Posted in FACERO

Koncem tohoto roku 2012 bude končit jakákoliv regulace nájemného a vše bude záležet na smlouvě o nájemném mezi vlastníkem a nájemcem. V pořadu Barvy života na CT 2 (neděle 21.ledna 2012) bylo zmíněno, že soudní spory mohou vyhrát, ale i prohrát obě strany takového sporu o výši nájemného. Jestliže nájemník nesouhlasí s výši měsíčního nájemného může se obrátit na soud a ten rozhodne. Totéž pak platí pro vlastníka bytové jednotky. Ale pozor, rozhodování může trvat dlouho, ale platí, že konečné soudní rozhodnutí se uplatní v náhradách vždy zpětně k datu, kdy spor vznikl. Znamená to, že je zcela nezbytné umět reagovat předvídavě a předem si ověřit, je-li Váš názor na výši nájemného nějak podložený. Proto jsem si dovolil dát k dispozici odkaz na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, kde se můžete zorientovat, jak se tvořila mapa obvyklého nájemného, co podmiňuje výši měsíčního nájmu a za jakých podmínek vznikla hodnota pro určení obvyklého nájemného v dané obci. Na webových stránkách je k dispozici uvedená hodnota pro 639 obcí.

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Prechod-na-smluvni-najemne/Mapy-najemneho

nebo http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Kalkulacka-najemneho

 

 Doporučuji použít i „selský rozum“. Vycházet z úvahy co má přinášet investice do bydlení.

Jestliže si koupíte bytovou jednotku, pak lze uplatnit rozvahu, že taková investice by měla mít návratnost do 15 let. Proto si pořizovací hodnotu podělte 15 lety a pak 12 měsíci. Vyjde vám hodnota, která velmi zhruba může představovat měsíční maximální nájemné. jde totiž o to, že z pohledu velmi zjednodušeného rozvažování by jste každý měsíc uložili tuto měsíční částku a pak po 15 letech by jste si bytovou jednotku mohli koupit. je to skutečně jen zjednodušená rozvaha, protože je tady ještě inflace, možnost byt 15 let užívat a pka jej prodat a koupit si byt menší a podobně, ale je to jakási orientační meta, kterou nelze překročit a to jak pro vlastníka,tak pro nájemce. Jde to přirovnat i k tomu, že případně jste si uložil pořizovací hodnotu k finančnímu ústavu a ten vám prostředky úročí. když si tento vklad podělíte 15 lety, dostanete jakoby roční úrok. Bude to maximálně 7 %. Když jako vlastník uvažující o stanovení nájemného budete požadovat měsíční nájemné, které po vynasobení 12 měsíci určí větší procento ročního výnosu (stále při fiktivní úvaze 15 leté investice), můžete soudní při o výši nájemného prohrát, protože její výše se může stát nepřiměřené stanovené obvyklé ceně. Na druhou stranu jsouli dnešní roční úroky kolem 2,5%, pak přiměřené pro investici do bytu jsou 4% a těch 7% je maximum jako zbožné přání. Ale určitě co by bylo více, pak je nepřiměřené. Ale pozor i to může být dohodnuto jako smluvní nájemné, protože jak se ve vydané příručce dovíte, záleží na poloze bytu, na jeho užitných vlastnostech a podobně.

Proto na závěr si dovoluji upozornit na to, že pro vyjednávání o výši nájemného buďte připraveni, naučte se orientovat v tom, co je z dostupných informací k dispozici a hlavně než se pustíte do soudních sporů hledejte informace, které budou levnější než pak vlastní náhrady soudního řízení a úroků z nezaplaceného doplatku na najemném.

A jak to jednoznačně v pořadu, který jsem výše zmínil, nenechávejte řešení bytové otázky na poslední chvíli.  Je a bude lepší vyměnit velký byt za menší, dokud je trh z byty volnější a ty menší a ještě slušné jsou k dispozici.

comments: Komentáře nejsou povoleny
Čvc 21

Pozor na uzavírání smlouvy o dílo při výstavbě rodinného domku

Posted in Tipy pro stavbu

Vzhledem k tomu, že se pro mne objevují stále více nové objednávky od okresního soudu, abych se vyjádřil k nekvalitě provedeného stavebního díla, dovoluji si dát informaci o tom, jaké případy se mohou vyskytnout a jak na ně být připraven.

Upozorňuji na to, že se to nyní bude dotýkat výstavby rodinných domů, kde je investor nezkušený, protože se rozhodl poprvé investovat a zabývat se stavbou.

Základem dobrého stavebního díla je dobrý projekt stavby, nad kterým se vyjednává už v době před uzavíráním smlouvy o dílo. Nad výkresy se diskutuje nad rozměry, nad napojením na inženýrské sítě, nad druhem materiálů ze kterých bude stavba prováděna a na závěr pak určitě nad cenou smlouvy o dílo. Jestliže zhotovitel některou z těchto věcí hodlá vypustit, buďte už v této chvíli obezřetní.

V rámci obezřetnosti se začněte ptát na reference. Kde a co váš smluvní partner- zhotovitel realizoval, co bylo daným smluvním zhotovitelem skutečně realizováno, jakou vám může ukázat fotodokumentaci. Nechte si dát  adresu, telefonní spojení na vlastníky takovéhoto realizovaného díla. Ano určitě namítnete, že když na to půjdete takto opatrně, tak na realizaci nikoho neseženete. Budete mít pravdu, je to postup zdlouhavý, ale vyjednávate o hodnotách kterými budou milionové částky. Vyhnete se tak problémům, kdy nejmenovaný zhotovitel, nyní stojící před soudem, protože realizoval více staveb najednou, ale se všemi měl problémy,  a to s nedodržením nasmlouvaných termínů a s nekvalitou díla. Projektová dokumentace nebyla dle proklamací v reklamě úplná. Projektant s razítkem autorizace projekt nezhotovil, jen jej prověřil co do úplnosti, aby prošlo ve stavebním řízení a mohlo být vydáno stavební povolení. Proto doporučuji, aby diskuze nad budoucím smluvním dílem byla vedena i s projektantem.

Postup, který by byl naprosto jedinečný, by byl ten, když si necháte zrealizovat projekt včetně odborného propočtu ceny a pak oslovíte více dodavatelů. Soudně řešený problém spočíval v tom, že se na webových stránkách objevilo nové nestandartní konstrukční řešení rodinných domků, které zhotovitel nabízel pořídit za zajímavou „nízkou cenu“ ve velmi krátkém termínu a jako stavbu na klíč. Pozor na nízkou cenu, když nemáte zkušenosti s tím co to může stát. Doporučuji nechat si cenovou stránku věci posoudit odborníkem. Nemusíte se stydět za to, že si nevíte rady. Obezřetnost je na místě. A taky pozor na to, jsou zhotovitelé, kteří Vám dají cenu srovnatelnou s jinými stavbami, ale obsah po materiálové stránce už tomu nemusí odpovídat.

Ptejte se na to, kdo bude provádět vlastní stavbu. Už jsem se dostal k případu, kdy smluvním partnerem byla firma, která celé dílo viděla až když nastaly problémy a pak se zjistilo, že smluvní dílo předala jen lidem, kteří dělají na licenci. Umí udělat beton, i osadit okna, i provádí venkovní omítky a položí i krytinu, ale jak to je provedeno po odborné stránce, to už pak je velmi sporné a musí to jít až před soud, zaplacené peníze investor už nemá a splácí je, ale stále nebydlí, protože dílo je tak nekvalitní, že je nelze převzít.

Když už se dostanete do fáze, kdy jste uzavřeli smlouvu, pak dávejte přednost tomu, že si určíte vlastní stavební dozor, osobu odborně způsobilou, zkušenou, která je vždy na vaší straně. Stále se setkávám s tím, že stavebním dozorem je osoba určená dodavatelem. To pak vede k tomu, že není veden stavební deník, není přehled o tom co mělo být a v jaké kvalitě dokončeno, nikdo neurčí jak to mělo být provedeno a přebíráno, když se dílo zakryje. Například mohu uvést vodorovnou kanalizaci pod základovou deskou, kdy zhotovitel kladl jednotlivé kusy potrubí „obráceně“ tedy hrdlem na nižší straně projektovaného spádu. Takže časem, kdy zteří izolace a začně splašková voda prosakovat do podloží už bude oprava složitá a neurčíte místo kde k závadě mohlo dojít. Izolace není přilepena na podloží základové desky a přesto se již realizuje obvodové zdivo. A v konkrétním případě obvodové zdivo jsou polystyrénové panely, založené na neimpregnované „fošně“. To je pak zcela nepřípustné, a protože nebyl veden stavební deník, není možné dokázat, odkud fošny pocházejí, jaký je atest na impregnaci, pokud by byla provedena,  a nakonec se zjistí, že použitá zahraniční metoda, odkud ji zhotovitel převzal počítá s tím, že se vše založí na ocelovém „U“ profilu. Stavba byla bez stavebního dozoru a investor, tedy budoucí majitel, byl vždy „ukecán“ odborníkem dodavatele, že se to spraví, že to nevadí, že se to tak běžně dělá a co že se o to tak zajímá, když tomu vlastně nerozumí.

A co k vlastní smlouvě. Vždy musí být vyrovnaná, ne že tam bude jen seznam  poviností investora, jako je paltit a platit, a když ne, tak penále z prodlení. Na druhé straně pak schází informace, za co se bude platit, jak zhotovitel prokáže nárok na zaplacení. Co bude dělat, když nebude stíhat plnění termínu. A pozor zejména na to, když zjistíte, že proklamované výhody v inzerci zhotovitele nejsou zapracovány ve smlouvě. Například slibuje dodat stavbu včetně projektu ke stavebnímu povolení a zajistí vypracování montážních výkresů, kde bude rozpis prvků, podle nichž se podrobně určí cenová nabídka. Pak přinese jen smlouvu o dílo, výkresy prý přinese dodatečně, jen aby se vše urychlilo a pak když ty výkresy konečně přinese, tak o detailech ani neví, že by je kdy přislíbil. Ale už je pozdě.

Proto když se rozhodnete investovat do vlastního rodinného domku, aby splňoval vaše představy, pak vězte, že bude lepší mít vlastního doporučeného projektanta, aby připravil projekt skutečně podle vašich představ. Když budete mít projekt, pak oslovte více zhotovitelů a prostřednictvím referencí zjistět co umí a jaké mají s nimi odběratelé zkušenosti. Určitě si ve smlouvě o dílo určete vlastního stavebního dozora, opět osobu doporučenou a se zkušenostmi. Stavební dozor je Váš advokát, který bude plně odpovědný za to, že dílo bude dodáno bez závad, kdyby totiž tomu bylo naopak, je to ta osoba, kterou můžete žalovat za chyby na stavbě nalezené. Stavební dozor je už i Vašim odborným poradcem při posuzování nabídky, ceny stavby. Ale když se budete řídit těmito radami, ke katastrofálnímu scénaři ani zpravidla nedojde.  

A co sdělit na závěr tohoto upozornění ?

Stavba rodinného domku může mít cenu kolem 4.200 Kč/m3 až 5.000 Kč/m3, podle toho jaké vybavení interiérů bude požadováno. Budete-li mít velké nároky na vybavení, pak to může být i více. O ceně rozhoduje vyjednávání a požadavky. Základní hrubá stavba, to je základy, obvodové a příčkové zdivo, schodiště, krovy a krytina s oplechováním může činit 45% až 55 % z celkové ceny, která se odvodí od výpočtu obestavěného prostoru, to je objem skrytý pod vnějším pláštěm projektované stavby. Zbývající náklady pak jsou vynakládány na osazení otvorů, to je oken a dveří, instalace rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektřiny a zabezpečovacího zařízení, centrálního vysavače, vnitřních omítek, vnějších omítek, topení, podlah, venkovních omítek a drobných dokončovacích prvků.

Investujete jen jednou, takže počítejte s tím, že z takto odhadnuté ceny může připadnout až 8 % na zpracování projektu, včetně zajištění stavebního povolení a výkon stavebního dozoru. A pokud se vám podaří vyjednat ceny nižší, pak postupujte hodně obezřetně, to je sledujte vždy reference. A nejen že budete jen naslouchat těmto referencím, ale taky si je ověřte.

Už jsem se setkal i stím, že na inzerát na rekonstrukci střechy dorazila „firma“, která sdělila, že již toho hodně udělala. Ještě než byla uzvřena smlouva přivezli míchačku, kyble, kolečka a lopaty a 10 plytlů s cementem. Smlouva ještě stále nebyla uzavřena. Na konci týdne se zástupce firmy objevil, že si na webu našel výhodnou slevu na odebrání střešní krytiny a jestli mohou dostat zálohu na její nákup. No a zálohu dostali, protože jsou tak solidní, už tady mohou v pondělí začít. Tak zálohu 120.000 Kč dostali. Dokonce obdrželi i písemné potvrzení s razítkem, že tyto peníze obdržely. No a v pondělí se nic nedělo. A nedělo se pak už vlastně nic. „Firma za ukradenou míchačku a kolečka a lopaty získla 120.000 Kč. A razítko, to po ověření nemělo adresáta, ani nebylo evidováno na živnostenském úřadě. Takže prosím Vás pozor na „solidní“ a  hodně „výmluvné zástupce stavební firmy“. Soudní proces v takovýchto případech hodně těžko můžete vyhrát.

Prohlédněte si pár fografií dokládající to, že jde něco dělat pořádně a totéž pak zcela nekvalitně. Je to varování před chybami, kterých se můžete dopustit.

Led 4

Proč se nám rosí okna

Posted in Tipy pro stavbu

Stále častěji se vyskytující problém – rosení oken

Žijeme  v době, kdy se každý snaží ušetřit na topení. Jednou z cest je zateplování a výměna oken. Ano je to správná cesta jak ušetřit, ale má to svá úskalí. Když se tím nazabývá projekt a nebo zhotovitel, prostě  něco z podstaných podmínek opomene, máme tu problém. Je to neobvyklé rosení oken, a to někdy i tak velké, že nám po stěnách pod okenním parapetem teče voda, pod okny se tvoří louže a vzdouvá se plovoucí podlaha, v rozích kolem oken se začíná objevovat černá plíseň.

Ptáme se tedy, proč se to děje,  jak se to dá napravit.

Je vůbec nějaké řešení ? Ano řešení je, ale hodně drahé, když se tímto problémem nezabýváme ještě v době, když si zadáváme výměnu oken a zateplení vnějšího  pláště budovy. Příčinou všeho je, že v zimním období nastává teplotní situace, která umožní vytvářet „rosný bod“. Co to je z hlediska technického podání naleznete v odkazu těchto webových stránek. Laicky se to dá vysvětlit následovně. Po zateplení a osazení nových plastových oken se nám hned v první větší zimě, když je venku kolem -10 st.celsia, začnou rosit okna. Příčinou je, že jsme zapoměli vyvětrat po vaření. To je hned první argument zhotovitele, které hodláte odsoudit, když máte kuráž to vykonat. Proč jsem si nechal zateplit fasádu a vyměnit okna, abych nakonec měl okna otevřená a větral ?

Ale rosný bod vzniká v okamžiku, kdy povrch stěny, okna či okenního rámu v bytě má nízkou teplotu a v bytě je vyšší než normální vlhkost. Taková ještě normální povrchová teplota by měla být minimálně +13 st.celsia a vlhkost ne vyšší jak 60%. A když si toto uvědomíme, víme jak problém řešit. Zateplujeme i ostění oken, aby „nepromrzalo“ nosné zdivo v místě kontaktu s okenním rámem.  Dáváme si pozor na to, jaké jsou příčné řezy okenních rámů a necháme si vysvětlit jak takové okenní plastové rámy izolují proti úniku tepla. Dáváme si pozor na to, aby v bytě byla vynutitelná cirkulace vzduchu s přirozeným odchodem par mimo byt, mimo budovu. Když zjistíte, že byt má nad sporákem digestoř, která ale jen čistí pachy, ale neodhání páry nad hrncymimo prostor kuchyně, pak je to velký problém. Máte-li v koupelně „větrák“, který se vám po koupání nespustí, pak je to taky velký problém. Protože  si při vaření a koupání vytváříte větší množství par, tedy zvyšujete vlhkost v bytě a ta se každým dalším vařením jen zvyšuje. Je-li zde pak kombinace větší vlhkosti a chladných povrchů, zejména kolem oken, pak máme prostor pro rosení.

Takže tomu jde zabránit před zahájením prací, kontrolujeme projektovou přípravu. Kontrolujeme byt či dům při jeho kolaudaci či přejímce, aby byly doložitelné všechny certifikáty, které zaručují, že nemůže k problémům, výše popisovaným, dojít. A pak můžeme jen reklamovat, žádat slevu ve výši nákladů na zajištění opravy. A nebo odstoupit od smlouvy pro vážné závady na předávaném díle. Ano v Olomouci jsme již řešil více těchto případů, ale budou to dlouhé a nákladné procesy. Zatím se totiž řemeslníci nestydí za svou neodbornost, a ti co to myslí dobře a vzdělávají se a chtějí být odborníky, těch je málo. Proto doporučuji, ptejte se jich na to kde naposledy odvedli svou dobrou práci, za kterou se nestydí, ale ptejte se také na to, jakými doklady se prokáží, že se i při práci vzdělávají. Vždyť dnes platí, že firmy, které chtějí, tak mají certifikát ISSO, a to jim ukládá stále se doškolovat a dovzdělávat. Ale taky je jisté, že tyto „diplomy“ jsou jen formální. Proto doporučuji prověřujte každého, protože odstranit tento problém není jednoduché.

Musíme totiž zlepšit povrchovou teplotu ostění, to je nové dodatečné obložení  a nové dobarvení povrchové omítky. Zajistit v bytě cirkulaci vzduchu kolem stěn, aby teplo stále obtékalo místy, kde dochází k „podchlazování“. Zajistit odvětrávání nadměrného objemu vytvářených par v bytě. Opravit odvětrávní do komína, doplnit odvětrávní před „fasádu“. To jsou téměř nerealizovatelné úkony, když se na to zapomělo v projektu.

Proto doporučuji se této problematice věnovat už ve chvíli, kdy se projekt připravuje, pak je vždy pozdě. Můžu ale doporučit i jiné řešení, každý den v zimním období vemte hadr a utírejte loužičky na okenním parapetu. Voda nezteče a nebude se vám vzdouvat plovoucí podlaha. Jiné dobré a jednoduché řešení neznám.

A nyní jsem obdržel připomínku, která je rovněž zcela vhodným řešením a řeší právě udržitelnost tepla na vnitřním povrchu, a to je doplnění či výměna dvouvrstvých skleněných výplní za nová řešení, jako je nové zasklení sklem, které má nové vlastnosti tepelného odporu, mohou být původní výplně nahrazovány třívrstvým prosklením a podobně. Objevují se firmy, které nabízejí prosklení lodžií či balkonů. Zde jde opět o vhodné řešení, které snižuje ochlazování povrchů na vnější straně v zimních měsícíh. takže jsou zde řešení, která rosení oken zcela určitě sníží. Vždy to je řešení, které akceptuje tvorbu rosného bodu. Proto musím zopakovat, dbejte na prevenci a požadujte odborné rady nezávislých osob, protože na dodavatele není vždy zpolehnutí, pokud nemáte průkazné kladné reference.

Nyní jsme obdržel informaci od postiženého, který upozorňuje na vady ve výrobě. Zhotovitel vylepšuje konstrukci, ale protože to neudělá řádně, způsobil, že jeho výrobky jsou nekvalitní. Proto pozor na výrobce. Vždy požadujte reference, kde to dodali i s adresou a jděte se zeptat jaká byla se zhotovitelem spokojenost. To je jediné doporučení jak se dnešním „odborným firmám“ vyhnout. Tady je text oprávněné stížnosti na nekvalitní výrobek.

Rosení oken ve spodní části skla způsobuje tepelný most. Mnoho lidí, kteří mají okna U=0,5 se diví, proč se jim rosí. Zateplení ostění pomůže jen o desetinky stupňů. Způsob utěsnění zasklívací spáry je rozhodující, pak hloubka zapuštění skla. Máme okna U=1,2 zařazená v zelené úsporám a tam nám nad distančním rámečkem přímo namrzají. Kolem skel totiž profukuje. Řada výrobců v rámci úspor neutěsní zasklívací spáru, nedodrží hloubku a od okolí Vás dělí 2mm silikonového tmelu. Ten nevydrží rozdíl tlaků mezi vnitřním a vnějším prostředí a ztratí přilnavost, pak okna vesele namrzají. Vlhkost interiéru 35%.
Navíc nám ta báječná okna okna namrzají i mezi rámem a křídlem, tam se zase výrobce se subdodavatelem dohodli, že oproti zkouškám kování i zkouškám oknů, kování zredukují a na celém dvojdílném okně je 1 bod na seřízení. Kování ztratilo svoji funkci a nepřitlačuje křídla rovnoměrně k rámu, stejně tak se dostává kolem zasklení teplý vzduch za těsnění a namrzá. A tak teď každý den seškraváváme námrazu z prostoru mezi rámem a křídlem.
Výrobce je jednička na trhu – Window Holding. Námraza v interiéru je pro ně v pořádku a mezi rámem a křídlem také. Okna jsou dle nich dostatečně těsná.

Doporučuji si prostudovat problematiku teplotního faktoru. Ten udává hranici, kdy jsou okna v pořádku a kdy jde o nepovolené výrobky.
Ale u nás v ČR je to stejně jedno, protože nad tím, co výrobci dávají na trh není žádná kontrola a nikdo k ní není oprávněn. Ani zákazník nemá právo na informace a zjistit, co prošlo zkouškami a tak nám mohou firmy dodat v podstatě cokoliv. Úspory jsou pak velmi fiktivní.
To vše na doplnění článku.
 A musím dodat, že dnes, kdy začali pořádné mrazy – 12 st.C, jsem objevil na jedné z dodávek, že mezi osazením vnitřního okenního parapetu a okenním rámem je viditelná milimetrová mezera, možná i menší, ale když jsme k ní přiložil ruku, zak jsme přímo cítil proudící ledový vzduch. Prostě rám okna nebyl po osazení dostečně utěsněn -zatažen montážní pěnou a malou mezerou se tlačí ledový vzduch, který samozřejmě ochlazuje povrch. takže „stujte za zadkem“ těm co to budou montovat a „kecejte “ jim do toho jak oni ukecávají Vás, když tvrdí, že je to vše O.K.

Zjistit nedostatky až po zaplacení, to už nejde normální cestou ani opravit.  

 

comments: Komentáře nejsou povoleny tags: , ,
Pro 26

Odhad cen nemovitostí

Posted in FACERO

S kým spolupracujeme

Jde zejména o vyhotovení občanských objednávek, kdy se po prodeji nemovitosti musí vyhotovit administrativní cena nemovitosti, kterou požaduje zpravidla do 3 měsíců od uzavení kupní smlouvy na prodej nemovitosti Finanční úřad místně příslušný. Požaduje vždy předložení znaleckého posudku na administrativní cenu nemovitosti a kupní smlouvu. podle vyšší ceny pak vyměřuje základ daně z prodeje nemovitosti.

Posudky si važádá notářská kancelář v případě, kdy má uzavřít darovací smlouvu a nebo vypořádat dědickou daň pro nepříbuzné dědice.

Občané či firmy, které hodlají podat žaloby na nekvalitně odvedenou smlouvu, na dodatečně zjištěné závady  stavebního díla

Jaký je postup

Při ocenění nemovitostí se vyžaduje písemná objednávka, výpis z katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy a kupní smlouva. Dohodne se prohlídka a zaměření nemovitosti .

U sporů ke kvalitě stavebního díla se vždy požaduje předložení veškeré korespodence, písemné smluvní vztahy a dohodne se osobní projednání s klientem.

Za jak dlouho budu mít znalecký posudek

Je-li požadováno urgentní zpracování posudku, pak to vždy něco stojí. Je-li požadováno vyhotovení do 14 dnů, je tento termín zpravidla vždy plněn.

Ukončení znalecké činnosti.

Od ledna roku 2014 jsem ukončil znaleckou činnost, proto v dané oblasti mohu poskytnou radu, ale nemohu vypracovat znalecký posudek.